Startsida | Vilka är vi? | Verksamhet | Aktuellt | Bli medlem | Länkar | Tidigare aktiviteter

 


Föreningen Tjolöholms vänner bildades 1997.
Vi är en stödförening, som vill bidra till att Tjolöholm utvecklas som högklassigt turistmål
samtidigt som de grundläggande natur- och kulturvärdena bevaras.

Detta sker i nära samarbete med Stiftelsen Tjolöholm och
dess medarbetare, liksom med kommun- och länsstyrelsen.

Tjolöholms slott med byggnader, mark och skog har genom sitt natursköna läge
blivit ett rekreations- och utflyktsmål för många människor.
Till Tjolöholm söker sig många naturälskare och turister från omgivande kommuner
och egendomen är således med sitt unika läge en ovärderlig tillgång för Kungsbacka - Västra Sverige

Föreningen leds av en styrelse, som väljs av medlemmarna på årsmöte.

Under verksamhetsåret 2019 och framtill årsmötet 2020 har styrelsen följande sammansättning.

Namn Uppdrag Telefon E-postadress
Inge Andersson Ordförande 070 565 00 32 inge.andersson@svenskakyrkan.se
Berit Willardsson Vice ordförande 070 326 77 81 bewill@telia.com
Maud Dickson Sekreterare 0702-846416 maud.diduk@outlook.com
Agnetha Ernegård Vice sekreterare 073 658 55 79 aernegard@hotmail.com
Eva Persson Kassör 070-288 48 42 eva99.persson@telia.com
Pelle Axelsson Ledamot 0300 612 00, 070 579 59 50 pelleax@telia.com
Bertil Andersson Ledamot 070 714 35 90 bertil1177@icloud.com
Mona Andersson Ledamot 0730-252312 krakan@live.se
Karin Nilzén Ersättare 0703-635372 nilzen.karin@gmail.com
Kerstin Olhav Ersättare 0731-564560 kerstin.olhav@gmail.com
Bjarke Olsen Ersättare 0706-690288 bjarke.olsen@telia.com
Senast uppdaterad 2019-06-27