Startsida | Vilka är vi? | Verksamhet | Aktuellt | Bli medlem | Länkar | Tidigare aktiviteter

 


Föreningen Tjolöholms vänner bildades 1997.
Vi är en stödförening, som vill bidra till att Tjolöholm utvecklas som högklassigt turistmål
samtidigt som de grundläggande natur- och kulturvärdena bevaras.

Detta sker i nära samarbete med Stiftelsen Tjolöholm och
dess medarbetare, liksom med kommun- och länsstyrelsen.

Tjolöholms slott med byggnader, mark och skog har genom sitt natursköna läge
blivit ett rekreations- och utflyktsmål för många människor.
Till Tjolöholm söker sig många naturälskare och turister från omgivande kommuner
och egendomen är således med sitt unika läge en ovärderlig tillgång för Kungsbacka - Västra Sverige

Föreningen leds av en styrelse, som väljs av medlemmarna på årsmöte.

Under verksamhetsåret 2018 och framtill årsmötet 2019 har styrelsen följande sammansättning.

Namn Uppdrag Telefon E-postadress
Inge Andersson Ordförande 0300 54 40 03, 070 565 00 32 inge.andersson@svenskakyrkan.se
Berit Willardsson Vice ordförande 070 326 77 81 bewill@telia.com
Lillan Wallén Sekreterare 0300 54 21 80, 070 217 88 79 lillanumw@gmail.com
Agnetha Ernegård Vice sekreterare 073 658 55 79 aernegard@hotmail.com
Eva Persson Kassör 070 288 48 42 eva99.persson@telia.com
Per-Olof Axelsson Ledamot 0300 612 00, 070 579 59 50 pelleax@telia.com
Bertil Andersson Ledamot 0340 65 56 64, 070 714 35 90 bertil1177@icloud.com
Lars Ottosson Suppleant 031 82 13 37, 070 608 58 28 ottlargbg@gmail.com
Ewe Blomqvist Adjungerad 031 26 34 16, 070 725 12 77 ewe.blomqvist@tele2.se
Hans Rosén Adjungerad 031 29 26 28, 070 329 26 28 hans.v.rosen@comhem.se
Senast uppdaterad 2018-05-03