Startsida | Vilka är vi? | Verksamhet | Aktuellt | Bli medlem | Länkar | Tidigare aktiviteter

 Denna sida uppdateras inte längre.

Tjolöholms Vänners plats på nätet finns nu på www.tjoloholm.se!


Föreningen Tjolöholms vänner bildades 1997.
Vi är en stödförening, som vill bidra till att Tjolöholm utvecklas som högklassigt turistmål
samtidigt som de grundläggande natur- och kulturvärdena bevaras.

Detta sker i nära samarbete med Stiftelsen Tjolöholm och
dess medarbetare, liksom med kommun- och länsstyrelsen.

Tjolöholms slott med byggnader, mark och skog har genom sitt natursköna läge
blivit ett rekreations- och utflyktsmål för många människor.
Till Tjolöholm söker sig många naturälskare och turister från omgivande kommuner
och egendomen är således med sitt unika läge en ovärderlig tillgång för Kungsbacka - Västra Sverige

Föreningen leds av en styrelse, som väljs av medlemmarna på årsmöte.

Under verksamhetsåret 2019 och framtill årsmötet 2020 har styrelsen följande sammansättning.

Namn Uppdrag Telefon E-postadress
Inge Andersson Ordförande 070 565 00 32 inge.andersson@svenskakyrkan.se
Berit Willardsson Vice ordförande 070 326 77 81 bewill@telia.com
Maud Dickson Sekreterare 0702-846416 maud.diduk@outlook.com
Agnetha Ernegård Vice sekreterare 073 658 55 79 aernegard@hotmail.com
Eva Persson Kassör 070-288 48 42 eva99.persson@telia.com
Pelle Axelsson Ledamot 0300 612 00, 070 579 59 50 pelleax@telia.com
Bertil Andersson Ledamot 070 714 35 90 bertil1177@icloud.com
Mona Andersson Ledamot 0730-252312 krakan@live.se
Karin Nilzén Ersättare 0703-635372 nilzen.karin@gmail.com
Kerstin Olhav Ersättare 0731-564560 kerstin.olhav@gmail.com
Bjarke Olsen Ersättare 0706-690288 bjarke.olsen@telia.com
Senast uppdaterad 2019-06-27