Startsida | Vilka är vi? | Verksamhet | Aktuellt | Bli medlem | Länkar | Tidigare aktiviterer

 Denna sida uppdateras inte längre.

Tjolöholms Vänners plats på nätet finns nu på www.tjoloholm.se!


Föreningen ser som sin viktigaste uppgift att bidra till att Tjolöholms
unika natur- och kulturvärden synliggörs, upprätthålls och vidareutvecklas.

Vi stödjer Stiftelsen Tjolöholm i dess arbete med att långsiktigt bevara och
utveckla denna kulturskatt varigenom dessa tillgångar kan erbjuda inspiration och
rekreation för såväl nutidsmänniskan som kommande generationer.

Vi vill bidra till att synliggöra Tjolöholm genom bl.a. informationsmaterial,
naturvandringar, seminarier och temakvällar.

Föreningen dokumenterar livet på Tjolöholm, med betoning på första hälften av 1900-talet,
genom insamling av fotografier och via intervjuer.
En del av materialet har sammanställts i boken "Det var då..." som kom 2004.

Föreningen deltar aktivt i flera av de årliga arrangemang som anordnas av Stiftelsen Tjolöholm
och medlemmar i Föreningen har varit synnerligen aktiva i Tjolöholms vagnsmuseum.

Vagnsmuseet (lite mer info)

Vi försöker även finna vägar att finansiellt bidra till verksamheten på Tjolöholm,
om än i liten skala.
För närvarande pågår en drive inom Föreningen för att finansiera nya parkbänkar,
se längst ner under fliken 'Aktuellt'

Föreningen har varit remissinstans för kommunala planer avseende Tjolöholms ägor.

Tjolöholms Vänner håller på med dokumentation om livet på Tjolöholm sedan familjen Dickson
förvärvade fastigheten 1893 tills den såldes till Göteborg 1964.
Insamling av foton pågår ständigt och intervjuer med personer,
som bott eller har anknytning till Tjolöholm, görs.

En utställning med foton iordningställdes inför slottets 100 årsjubileum.
Vi arbetar med att anpassa fotografierna så att de kan hängas upp vid kökets utlämningsdisk i Manegen.
Utställningsmaterialet har samlats i ett häfte "Det var då...."
som finns att köpa för 80:- kr eller som postförsändelse 100:- kr.

Kontakta Ewe Blomqvist eller via "info@tjoloholmsvanner.se".
Den som har några minnen eller gamla foton ta kontakt med Ewe.

 
Senast uppdaterad 2015-10-12