Startsida | Vilka är vi? | Verksamhet | Aktuellt | Bli medlem | Länkar | Tidigare aktiviteter

 
Denna sida uppdateras inte längre.

Tjolöholms Vänners plats på nätet finns nu på www.tjoloholm.se!


Bli medlem du också!

Hämta ANSÖKAN


HÄR

Efter att du fyllt i din ANSÖKAN, bifoga den i ett mail, genom att klicka på länken nedan:

info

eller skicka den till Tjolöholms Vänner, Inge Andersson, inge.andersson@svenskakyrkan.se, mobil 070 565 00 32.

Bli delaktig i bevarandet av Tjolöholm.
Att engagera sig i Föreningen innebär att Du träffar många trevliga och likasinnade människor,
som brinner för att bevara och utveckla de unika natur- och kulturvärden,
som vi genom Tjolöholm har i vår närhet.

Idag har Föreningen drygt 300 medlemmar, men vi behöver bli fler.
Du kan vara aktiv eller passiv medlem.
Huvudsaken är att Du stöder vår verksamhet och är med att bevara vårt vackra Tjolöholm.

Du har möjlighet att delta i en rad medlemsarrangemang på och utanför Tjolöholm.
Vi träffas även vid årliga vår- och höstmöten där vi oftast får lyssna till någon intressant föreläsare.
Vi gör också en årlig medlemsresa där vi besöker spännande resmål.
Vår trevliga grillfest för medlemmarna har vi på Tjolöholms strand och den vill man inte missa.

Aktivt deltar vi med lottförsäljning vid Skördefesten och Julmarknaden.
På våren utför vi strandstädning samt ser över och rensar fågelholkarna på Tjolöholms ägor.

Genom vår tidning TjolöholmsNytt får Du fortlöpande information om
både Föreningens verksamhet och vad som händer på Tjolöholms slott.

Föreningens verksamhet drivs av en styrelse som på helt ideella grunder arbetar för Föreningen. (se under fliken 'Vilka är vi?')

Årsavgiften är endast 150 kr för enskild medlem och 250 kr för familj, där alla bor på samma adress.
Föreningens plusgiro är 100 55 37 – 4 och bankgiro 270 – 5101.

Skriv ditt namn och adress på inbetalningen och om det gäller familj,
alla namnen med telefonnummer och e-postadress på inbetalningen.

 

M E D L E M S F Ö R M Å N E R


Årskort parkering 50%
10% i slottsbutiken, Storstugans servering och Tjolöholms Slottshotell.
Fria visningar av slottet.
Fri entré till Julmarknaden för 2 personer (utvalda dagar), värde cirka 280:-.

Senast uppdaterad 2018-10-14